BỘ 5 CUỐN SÁCH NỀN TẢNG

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Cuốn sách Kinh tế học vĩ mô  đề cập về các cơ chế hoạt động của nền kinh tế, bao gồm 16 ...

Yêu thích

405

ĐỊNH VỊ

Mục tiêu cuối cùng của truyền thông là tâm trí của con người.

Yêu thích

2917

KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT

Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp cần lấy làm kim chỉ ...

Yêu thích

1557

QUỐC GIA KHỞI NGHIỆP

Cái mới không phải lúc nào cũng tốt hơn cái cũ, nhưng ít nhất trong dòng chảy của những ý ...

Yêu thích

28581287

NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU

Thành công chỉ đến với những ai thật sự có ý thức mãnh liệt muốn đạt được nó. Thất bại sẽ ...

Yêu thích

5018347

KHÔNG BAO GIỜ LÀ THẤT BẠI, TẤT CẢ LÀ THỬ THÁCH

Nếu toàn tâm toàn ý dốc sức thì bất cứ việc gì cũng có thể thành công. (Trích sách Không ...

Yêu thích

16260

GIAO LƯU VÀ TỌA ĐÀM VỀ SÁCH