VĂN PHÒNG VIỆT NAM

82-84 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (+84) 28 3925 1845 – 28 3925 1846 - Fax: (+84) 28 3925 1847 – 28 39251848 Email: office@trungnguyen.com.vn

Họ và Tên*
Bạn là*
Số điện thoại*
Email*
Địa chỉ*
Bạn muốn liên hệ chúng tối về việc gì?*
Nội dung

(*) Thông tin bắt buộc

ĐĂNG KÝ THAM GIA HÀNH TRÌNH

Các thành viên Hành trình Lập Chí Vĩ Đại Khởi Nghiệp Kiến Quốc Cho Thanh Niên Việt thân mến,
Với mong muốn mang lại cho tất cả Thanh Niên Việt những hành trình bổ ích phù hợp với như cầu của từng người, Ban quản trị xin thông báo quy định Đăng ký tham gia hành trình như sau:

Họ và Tên*
Đơn vị/Bộ phận công tác*
Lĩnh vực hoạt động/đào tạo*
Chức vụ
Điện thoại liên hệ*
Email cá nhân*
Địa chỉ nhận thư bưu điện*
Thời gian dự kiến tổ chức*
Ý kiến đề xuất

(*) Thông tin bắt buộc