Lĩnh vực
Huyền Học
Triết Học
Khoa Học
Mỹ học
Chính Trị Học
Kinh Tài Học
Đạo Đức Học
Ngôn Ngữ Học
Âm Thanh Học
Y Học
Võ Học
Quốc gia
Bengal
Việt Nam
Hungary
Trung Quốc
Nhật Bản
Ả Rập
Thụy Sĩ
Ý
Cộng hòa Genova
Ba Lan
Hy Lạp
Áo
Thụy Điển
Scotland
Albania
Argentina
Nam Phi
Anh
Hoa Kỳ
Đức
Do Thái
Mexico
Thụy Sĩ
Ấn Độ
Israel
Áo
Pháp
Huyền Học Xem tất cả

MARTIN LUTHER KING
(1929 - 1968)

LÃO TỬ
(584 TCN - 500 TCN)

PROPHET MOHAMMED
(570 - 632)

PROPHET MOSES
(TK 14 TCN - TK 13 TCN)

Triết Học Xem tất cả

JEAN-JACQUES ROUSSEAU
(1712 - 1778)

THOMAS PAINE
(1737 - 1809)

CARL JUNG
(1875 - 1961)

BLAISE PASCAL
(1623 - 1662)

Khoa Học Xem tất cả

CHRISTOPHER COLUMBUS
(1451 - 1506)

NIKOLA TESLA
(1856 - 1943)

BENJAMIN FRANKLIN
(1706 - 1790)

MARIE CURIE
(1867 - 1934)

Mỹ học Xem tất cả

JOHANN SEBASTIAN BACH
(1685 - 1750)

FRÉDÉRIC FRANÇOIS CHOPIN
(1810 - 1849)

MICHELANGELO
(1475 - 1564)

HOMEROS
(Thế kỷ 9 TCN - Thế kỷ 8 TCN)

Chính Trị Học Xem tất cả

HENRY KISSINGER
(1923)

RAOUL GUSTAF WALLENBERG
(1912 - 1947)

KLEMENS VON METTERNICH
(1773 - 1859)

ANTOINE-HENRI JOMINI
(1779 - 1869)

Kinh Tài Học Xem tất cả

GUNNAR MYRDAL
(1898 - 1987)

JOHN STUART MILL
(1806 - 1873)

JEREMY BETHAM
(1748 - 1832)

VILFREDO PARETO
(1848 - 1923)

Đạo Đức Học Xem tất cả

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
(1844 - 1900)

JOHN LOCKE
(1632 - 1704)

DAVID HUME
(1711 - 1776)

MẸ TERESA
(1910 - 1997)

Ngôn Ngữ Học Xem tất cả

JACOB GRIMM
(1785 - 1863)

AVRAM NOAM CHOMSKY
(1928)

JORGE LUIS BORGES
(1899 - 1986)

FRANZ BOPP
(1791 - 1867)

Âm Thanh Học Xem tất cả

JAGADISH CHANDRA BOSE
(1858 - 1937)

GUGLIELMO MARCONI
(1874 - 1937)

CHRISTIAN ANDREAS DOPPLER
(1803 - 1853)

HEINRICH RUDOLF HERTZ
(1857 - 1984)

HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG
(1720 - 1791)

AVERROES
(1126 - 1198)

AVICENNA
(980 - 1037)

HIPPOCRATE
(460 TCN - 370 TCN)

Võ Học Xem tất cả

LÝ TIỂU LONG
(1940 - 1973)

MIYAMOTO MUSASHI
(1584 - 1645)

ANKŌ ITOSU
(1831 - 1915)

CARLOS GRACIE
(1902 - 1994)