BỘ 5 CUỐN SÁCH NỀN TẢNG

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC KHOA HỌC

Cuốn sách giúp bạn lập kế hoạch khoa học, tổ chức thực hiện công việc khoa học, kiểm soát, ...

Yêu thích

169

THUẬT GÂY ẢNH HƯỞNG

Thuật gây ảnh hưởng lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể ...

Yêu thích

165

ĐỒNG TIỀN LÊN NGÔI

Quyển sách cung cấp cho người đọc những hiểu biết nhất định về tài chính và sự ảnh hưởng ...

Yêu thích

93

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ

“Chiến tranh tiền tệ” mang đến lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao tiền tệ lại có xung ...

Yêu thích

1315

ĐỊNH VỊ

Mục tiêu cuối cùng của truyền thông là tâm trí của con người.

Yêu thích

2235

KHÁC BIỆT HAY LÀ CHẾT

Tư duy và cách thức thực thi khác biệt là nền tảng mà các doanh nghiệp cần lấy làm kim chỉ ...

Yêu thích

898

GIAO LƯU VÀ TỌA ĐÀM VỀ SÁCH