THUẬT GÂY ẢNH HƯỞNG

(2 đánh giá & nhận xét)

6 lượt thích

3998 lượt xem

Tác giả: Hoàng Xuân Việt

Nhà xuất bản:

Thuật gây ảnh hưởng lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể truyền bá được cái mình muốn truyền đạt một cách hiệu quả.

Giới thiệu sách

Cuốn sách gồm 2 phần:

•  Đặt vấn đề truyền bá tư tưởng, tuyên truyền.
•  Truyền bá tư tưởng hay là tuyên truyền như thế nào?

 

Mỗi phần tác giả lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể truyền bá được cái mình muốn truyền đạt một cách hiệu quả. Cuốn sách này gửi đến bạn những nghiên cứu tâm lý cùng kỹ thuật tuyên truyền để giúp giải đáp các hỏi trên.

Gửi nhận xét của bạn

Bạn cho bao nhiêu sao?

Một đánh giá có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên