BỘ 5 CUỐN SÁCH NỀN TẢNG

TỔ CHỨC CÔNG VIỆC KHOA HỌC

Cuốn sách giúp bạn lập kế hoạch khoa học, tổ chức thực hiện công việc khoa học, kiểm soát, ...

Yêu thích

4121

THUẬT GÂY ẢNH HƯỞNG

Thuật gây ảnh hưởng lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể ...

Yêu thích

4049

ĐỒNG TIỀN LÊN NGÔI

Quyển sách cung cấp cho người đọc những hiểu biết nhất định về tài chính và sự ảnh hưởng ...

Yêu thích

831

CHIẾN TRANH TIỀN TỆ

“Chiến tranh tiền tệ” mang đến lời giải đáp cho câu hỏi: “Tại sao tiền tệ lại có xung ...

Yêu thích

2384

DẤU ẤN THƯƠNG HIỆU

Bộ sách cung cấp một hiểu biết thấu đáo toàn diện về thương hiệu, với cách tiếp cận bài ...

Yêu thích

5286

KINH ĐIỂN VỀ KHỞI NGHIỆP

Cuốn sách Kinh điển về Khởi nghiệp cũng đều sẽ là cẩm nang tuyệt vời giúp bạn xây dựng ...

Yêu thích

558

GIAO LƯU VÀ TỌA ĐÀM VỀ SÁCH