NGUỒN GỐC VĂN MINH

(0 đánh giá & nhận xét)

9 lượt thích

1381 lượt xem

Tác giả: Will Durant

Nhà xuất bản:

Cuốn sách Nguồn gốc văn minh” của Will Durant giúp ta hiểu biết sâu sắc về nguồn gốc và quá trình phát sinh các nền văn minh trong suốt chiều dài lịch sử.

Giới thiệu sách

Văn minh vẫn thường được hiểu là di sản tích lũy tri thức, tinh thần và vật chất của con người gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại. Dưới góc nhìn của triết gia, sử gia người Mỹ gốc Pháp, Will Durant (1885-1981), nguồn gốc văn minh được cụ thể hóa qua các phương diện: kinh tế, chính trị, lý luận, tinh thần. Đi sâu vào mỗi khía cạnh, ông giúp người đọc hình dung một cách bao quát lịch sử văn minh thế giới từ thuở sơ khai đến thời kỳ phát triển rực rỡ.

Will Durant đồng thời được biết đến là tác giả của bộ sách sử nổi tiếng "Lịch sử văn minh" với mong muốn tìm hiểu năng lực sáng tạo của loài người trong lịch sử và đúc rút những bước tiến của văn minh nhân loại. Đây cũng là bộ sách sử đưa tên tuổi Will Durant nổi tiếng. Ông được đánh giá là một trong hai sử gia lớn nhất cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bên cạnh sử gia Arnold J. Toynbee và có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của lịch sử đại chúng. Nằm trong công trình đồ sộ này, "Nguồn gốc văn minh" có chung sứ mệnh giúp nhân loại nhìn về quá khứ, hiểu sự quý báu của văn minh, và ý thức rằng nó là di sản của mọi dân tộc chứ không riêng gì dân tộc nào.

Trong cuốn Nguồn gốc văn minh, Will Durant đã tổng kết lại: "Chúng ta như một đứa trẻ may mắn và có lẽ hư hỏng, được hưởng nền văn hóa, sự an toàn và hạnh phúc mà tổ tiên đã tốn bao công khó nhọc và lưu truyền lại cho nó."

Không chỉ nghiên cứu lịch sử đơn thuần, Will Durant giúp chúng ta nhận thức được tầm quan trọng của khoa học lịch sử và chức năng dự đoán tương lai của nó dựa trên những dữ kiện quá khứ. Khi mỗi người có nền tảng và góc nhìn tổng quát về văn minh một cách khoa học và có hệ thống thì nhân loại sẽ có thêm kiến thức, kinh nghiệm và tự tin để lựa chọn và quyết định những vấn đề quan trọng cho tương lai. Giống như như việc hiểu được sự biến chuyển của kinh tế trên thế giới sẽ giúp chúng ta hạn chế yếu tố dẫn đến khủng hoảng; nắm bắt các quy luật của tự nhiên giúp chúng ta tận dụng được thế mạnh,… thì hiểu về lịch sử văn minh cũng vậy. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhân loại trong tương lai.

 

Gửi nhận xét của bạn

Bạn cho bao nhiêu sao?

Một đánh giá có ích thường dài từ 100 ký tự trở lên