Cuốn sách nghiên cứu cách thức gây ảnh hưởng

Ngày đăng: 09/06/23

Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” cung cấp những kiến thức quan trọng để hiểu được cách thức gây ảnh hưởng và truyền bá tư tưởng trong cuộc sống.

Tuyên truyền là phương tiện để tư tưởng được truyền bá

Hoàng Xuân Việt (1930-2014) là nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, học giả chuyên khoa hùng biện. Ông có khoảng 300 đầu sách được xuất bản chuyển tải nhiều kiến thức thực tiễn cho đời sống, chứa đựng những bài học quý giá về các kỹ năng cũng như đức tính cần rèn luyện để hoàn thiện bản thân, đạt được thành công.

Nói đến tuyên truyền, người ta thường nghĩ ngay đến những vấn đề chính trị, tuy nhiên “tuyên truyền” trong cuốn sách Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” của dịch giả Hoàng Xuân Việt được hiểu đơn giản là truyền bá tư tưởng, đồng nghĩa với truyền thông, truyền tưởng.

Tuyên truyền là hoạt động truyền bá những kiến thức, tư tưởng, hệ giá trị, tác động vào quần chúng trong xã hội nhằm mục đích “nắm quần chúng, hướng họ về công ích, uốn nắn tâm tính, làm cho họ ăn nói thế này, hành động thế kia, chấp nhận hay phủ nhận, xây dựng hay đả phá”. Tự bản chất tuyên truyền truyền thông không có lý do tồn tại của nó. Nó có vì tư tưởng. Mục đích của tuyên truyền là công cụ phổ truyền chân lý, chính nghĩa.

Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” là một cuốn sách nghiên cứu về tâm lý học ứng dụng, chia sẻ những kiến thức quan trọng để hiểu được cách thức ảnh hưởng và truyền bá tư tưởng trong cuộc sống từ chính trị đến kinh doanh và xã hội. Tác giả đưa ra những ví dụ cụ thể và chi tiết để giải thích các khái niệm phức tạp, giúp người đọc dễ hiểu và tiếp cận hơn.

 Tuyên truyền và tâm lý học quần chúng có mối quan hệ với nhau

Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” bao gồm 2 phần: Đặt vấn đề truyền bá tư tưởng, tuyên truyền. Truyền bá tư tưởng hay là tuyên truyền như thế nào? Mỗi phần tác giả lý giải vai trò, nguyên nhân tại sao và cách làm như thế nào để có thể truyền bá được cái mình muốn truyền đạt một cách hiệu quả.

Việc tuyên truyền hay quảng cáo phải xây dựng trên nền tảng tâm lý học. Nhà tuyên truyền nên hiểu tâm lý của quần chúng và dựa trên những định luật để thành công. Tác giả nhận định, “cái ma lực của tuyên truyền là không đàn áp như vũ khí mà vận dụng kỹ thuật ám thị trên quần chúng để khai thác thụ động tính của họ, lay động tâm địa họ, khiến họ hăng say bắt chước.”

Tác giả đề cập và phân tích các hình thức của tuyên truyền: diễn đàn, báo chí, sách vở, giáo dục, nghệ thuật đoàn thể, màn bạc; màn nhung, điện báo, vô tuyến điện, điện thoại, truyền hình. Hình thức, phương pháp tuyên truyền đóng vai trò quyết định kết quả, hiệu quả tuyên truyền tư tưởng. Tuy nhiên, cần phải tùy theo điều kiện cụ thể mà vận dụng khéo léo các hình thức, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp.

Những giá trị tư tưởng của học giả Hoàng Xuân Việt tưởng chừng ‘’muôn năm cũ”, nhưng lại luôn vô cùng thiết thực ở mọi thời kỳ. Được viết theo phong cách dễ tiếp cận, không chỉ hữu ích đối với chuyên gia tâm lý học mà còn đối với những người quan tâm đến phát triển bản thân, tăng cường kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo. Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” là một cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về tác động của tư tưởng và cách sử dụng để đạt được mục tiêu của cuộc sống.

Cuốn sách Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng” được Nhà sáng lập – Chủ Tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cẩn trọng, tuyển chọn thuộc lĩnh vực Tâm lý học trong Tủ sách Nền tảng đổi đời. Độc giả có thể dễ dàng tìm đọc và chọn mua sách tại các không gian Trung Nguyên Legend trên toàn quốc.

Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng

TRI THỨC LÀ ÁNH SÁNG!

TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC!

(Đón đọc kỳ sau: "Minh triết trong ăn uống phương Đông")